Pääoman kasvu korkoa korolle periaatteella

TiedemetsuriKorkoakorolle.gif

Voit asettaa alkupääoman suuruuden, tavoiteltavan koron, pääoman kasvuajan sekä vuosittaisten korkojaksojen määrän. Muutokset näkyvät sekä numeroina kaavassa että kasvaneen pääoman arvona.

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0