Tulevaisuuden tulon nykyarvo

TiedemetsuriNykyarvo.gif

Voit asettaa tulevaisuudessa saatavan tulon suuruuden, tavoiteltavan koron, odotusajan sekä vuosittaisten korkojaksojen määrän. Muutokset näkyvät sekä numeroina kaavassa että laskennallisena nykyarvona.

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0