Puukaupan tulolaskuri

Aseta kuutiomäärät ja hinnat kohdalleen ja katso tuloarvio.
Voit myös muuttaa pääomaveron ja alv:n osuutta.
Mukana ovat mänty, kuusi ja koivu sekä energiapuu kuutioina.

TiedemetsuriPuukauppa.gif

Sarakkeissa näkyvät puutavaralajista kertyvä tulo, tulon osuus kokonaistulosta ja puutavaralajin osuus kokonaiskuutiomäärästä, sekä vastaavat luvut tukkien yhteismäärälle, kuitupuun yhteismäärälle ja energiapuulle.

Seuraavana näkyvät kokonaiskuutiomäärä, tulon kokonaismäärä, pääomaveron määrä, arvonlisäveron määrä ja laskennallisesti myyjän tilille tuleva rahamäärä. Tässä ei ole otettu huomioon, että ennakonpidätys on pienempi kuin pääomaveron kokonaismäärä.

Alimpana on kuvio eri puulajien ja energiapuun osuuksista kokonaistulossa prosentin kokonaisosan tarkkuudella.

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0